Monthly Archives: iulie 2012

Mănăstirea Cuşelauca, model de viaţă monahală, idioritmică şi sfinţitoare

Mănăstirea Cuşelauca, a avut de-a lungul timpului o istorie bogată. Începutul existenţei ei datează începând cu sec. al XVIII-lea. Se merită de amintit că la data de 10 Februarie 1832, mănăstirea obţine o donaţie de pământ din partea familiei de răzeşi din satul Cotiujenii-Mari . Datorită acestei danii moşiereşti, mănăstirea şi-a creat un început bogat. De la începutul întemeierii sale şi până astăzi ea a fost de călugăriţe, care au dus o viaţă de sine stătătoare; este printre puţinele mănăstiri din Republica Moldova de astăzi care au un asemenea statut. Ea a fost „chivernisită” de stareţe deosebite , iar de-a lungul istoriei sale complexul monahal al acestei mănăstiri este format din două biserici:

Citește mai departe…

Sfânta Agafia – mijlocitoare către Prea Sfânta Treime pentru întreg neamul omenesc

Cinstirea Sfinţilor, înseamnă imitarea lor

Fiinţele umane sunt create pentru a participa la calitatea de sfinţenie a lui Dumneu Cel în Treime. Starea de sfinţenie a fost împărtăşită umanităţii de către Hristos prin jertfa Sa pe cruce. Dumnezeu revelându-Se, coborându-se, ne face părtaş sfinţeniei Sale. Atributul sfinţeniei lui Dumnezeu, este unul transcendent la care poate participa întreaga creaţie, de aceea şi scopul creaţiei este îndumnezeirea ei, adică sfinţenia ei. Sfinţenia lui Dumnezeu apare ca o măreţie care produce o infinită smerenie în om. Toţi creştinii sunt numiţi de către Sfântul Apostol Pavel ,,sfinţi”, dacă menţin în conştiinţă faptul sălăşluirii lui Hristos în ei la Botez şi dacă luptă pentru curăţie cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Toţi avem acces la sfinţenie, căci toţi ne putem uni cu Hristos prin Duhul Sfânt, o dată ce Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om. Sfinţii Părinţi au văzut sfinţenia într-o mare asemănare a omului cu Dumnezeu prin curăţirea de patimi şi prin virtuţile ce culminează în iubire. Prin acest urcuş duhovnicesc, chipurile sfinţilor încă de pe pământ au ceva din înfăţişarea lor din planul eternităţii eshatologice, prin ei transpare viaţa eternă a veacului viitor.

Read More…

Acatistul Fericitei Agafia de la Cușelăuca

Condac 1

Veniţi toţi credincioşii creştini cu credinţă şi evlavie să lăudăm pe Fericita Agafia, cea care în nevoinţe viaţa şi-a petrecut, pentru a deveni mireasa a lui Hristos. Noi cei iubitori de cele duhovnicesti, cu cântări de bucurie să o cinstim zincînd asa: Bucura-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutatoare!
Icos 1
Îngerească viată din copilarie ai aratat, că râvna dupa cele sfinte şi dragostea curată pentru Dumnezeu de la părinţi ai moştenit ca un dar prea ales, pentru care păstrând-o până la sfârşitul vieţii tale te-ai învrednicit de cereasca împăraţie. Ajuta-ne Fericită, ca părtaşi împărăţiei de sus sa ne facem si noi cei ce-ţi cântăm:

Read More…