Monthly Archives: iulie 2013

Slujba Fericitei Agafia De la Cuşelăuca

Vecernia Mare
La Doamne strigat-am… punem stihurile pe 8, pe gl. 6
Podobie: Toată nădejdea…
Veniţi cu toţi iubitorilor de praznuire să lăudăm cu cîntari duhovniceşti, pe Fericita Agafia, cea care cu nevoinţele şi rugăciunile ei a dus pe mulţi la mântuire.
Cununi împletite din cântări duhovniceşti să aducem, celeia ce a primit cununa slavei, de la mirele Hristos, pe care la slăvit întreaga ei viaţă.
Din copilărie iubindu-L cu adevărat pe Hristos şi sfintele Lui Porunci împlinind cu dragoste şi smerenie, te-ai făcut părtaşă împărăţiei cerurilor unde te îndulceşti de dragostea Celui iubit de tine.

Citește mai departe…