Monthly Archives: ianuarie 2016

ÎPS Mitropolit Vladimir: Biserica reprezintă un tezaur de valori spirituale, culturale şi naţionale, care contribuie la creşterea duhovnicească a societăţii

Întru aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu
către noi, că pe Fiul Său Cel Unul-Născut,
L-a trimis în lume, ca prin El viaţă să avem
(I Ioan 4, 9)

 

Preasfințiți ierarhi, Preacinstit cler slujitor,
Cuvioşi monahi şi monahii, Drept-măritori credincioși!

În fiecare an, în această luminată şi sfântă zi, prăznuim cel mai mare eveniment ce s-a petrecut vreodată pe pământ: Naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos.

Citește mai departe…

Hristos s-a născut! Slăviți-L!

Pacea Betleemului, cântarea îngerilor, darurile magilor, lauda păstorilor să Vă aducă în suflet lumina Nașterii lui Hristos, iar Noul An, Botezul Domnului să Vă fie întru belșug și spor de împliniri, să Vă aducă binecuvântări cerești de care să Vă bucurați o veșnicie.

Cu dragoste în Hristos Cel Născut

Stareța Egumena Vera împreună cu obștea