Condac 1

Veniţi toţi credincioşii creştini cu credinţă şi evlavie să lăudăm pe Fericita Agafia, cea care în nevoinţe viaţa şi-a petrecut, pentru a deveni mireasa a lui Hristos. Noi cei iubitori de cele duhovnicesti, cu cântări de bucurie să o cinstim zincînd asa: Bucura-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutatoare!
Icos 1
Îngerească viată din copilarie ai aratat, că râvna dupa cele sfinte şi dragostea curată pentru Dumnezeu de la părinţi ai moştenit ca un dar prea ales, pentru care păstrând-o până la sfârşitul vieţii tale te-ai învrednicit de cereasca împăraţie. Ajuta-ne Fericită, ca părtaşi împărăţiei de sus sa ne facem si noi cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, că din pruncie de Dumnezeu ai fost aleasă
Bucură-te, că ai devenit a lui Hristos mireasă
Bucură-te, că din părinţi creştini Ioan şi Eudochia te-ai născut
Bucură-te, că ei în credinţă creştineasca cu evlavie te-au crescut
Bucură-te, că din copilarie lui Hristos Dumnezeu i-ai slujit
Bucură-te, că de lucrurile cele rele ai fugit
Bucură-te, că poruncilor evanghelice ai fost ascultătoare
Bucură-te, că în grădină eşti ca o preafrumoasa floare
Bucură-te, a deznădăjduinţelor scăpare
Bucură-te, a nepricepuţilor luminare
Bucură-te, folositoarea celor asupriţi
Bucură-te, mijlocitoarea celor greşiţi
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare si grabnică
ajutatoare!
Condac 2
Evlavia ce o aveau părinţii tăi de a merge des să se închine la locurile sfinte, a născut şi în tine râvna de a merge la Lavra Pecerska de la Kiev pentru a te închina la moaştele sfinţilor ce au cîntat toată viaţa lor Domnului: Aliluia!
Icos 2
Credincioşii tăi părinţi nici nu se gîndeau cât de mare poate fi râvna ta faţă de cele sfinte şi cât de mult doreai să te închini sfintelor moaşte. Deci neluînd în seamă dorinţa ta, deoarece te credeau prea mica avînd doar 6 ani, te lăsau în grija cunoscuţilor, iar ei plecau fără tine la locurile de închinare. Noi însă văzînd râvna ta încă de mica faţă de cele sfinte, te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pruncă fiind râvnă sfîntă ca un bătrână aveai
Bucură-te, că pe părinţii tăi la locurile sfinte să te ia adesea îi rugai
Bucură-te, că rugându-te te mângâiai
Bucură-te, că singură te-ai hotărît la Kiev să ajungi
Bucură-te, că pornind spre Lavra Pecerska pe drum ispite ai avut
Bucură-te, că ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune l-ai ocrotit
Bucură-te, că diavolul cu nimic nu te-a biruit
Bucură-te, că pe toţi creştinii ce vor de a se închina la locuri sfinte îi ajuţi
Bucură-te, că pe cei ce se roagă ţie tu nu-i uiţi
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovniceasca floare şi grabnica ajutatoare!

Condac 3
Tristeţea şi plânsul i-a cuprins pe părinţii tăi, după ce tu ai fugit de la ale tale rude, care dupa multe căutări negasindu-te te socotea ca trecută deja în lumea celorlanţi. Tu însă sfântă Agafia stăteai într-o fântână unde ai căzut când erai în drum spre Lavra Pecerska, erai ocrotita de pronia dumnezeiască, venind zilnic 2 porumbei ce-ţi aduceau mană cerească, spre a te întări sa-i cânţi Domnului cântarea îngerească: Aliluia!

Icos 3
Pronie dumezeiască a făcut ca într-una din zile un păstor păscându-şi turmele pe lăngă fântână unde erai tu căzută a auzit o cîntare îngerească, de care el minunându-se foarte tare s-a apropiat de fântână unde era şi văzându-te te-a scos ducându-te la casa părinţilor tăi, care necrezînd că te văd, au lăudat pe Dumnezeu. Iar noi te lăudăm pe tine aşa:
Bucură-te, că în acea fântână timp îndelungat ai stat
Bucură-te, că Dumnezeu de tine acolo n-a uitat
Bucură-te, că 2 porumbei zilnic mană cerească îţi aduceau
Bucură-te, că îngerii ca pe o mare aleasă te lăudau
Bucură-te, că păstorul Dimitrie pe tine te-a aflat
Bucură-te, că auzind cântare îngerească şi pe tine găsindu-te s-a minunat
Bucură-te, că din veselă şi vorbăreaţă cum erai, tăcută ai devenit
Bucură-te, că de-acum înainte tot timpul în rugaciune ţi lai petrecut
Bucură-te, că boli şi suferinţe Dumnezeu ţia dat
Bucură-te, că răbdândule pe toate mângâiere ai aflat
Bucură-te, că harul minunilor Dumnezeu ti-a dat
Bucură-te, că pe mulţi nenorociţi i-ai ajutat
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovniceasca floare şi grabnică ajutatoare!

Condac 4
Fiind în pat de boală, cu darul facerii de minuni la fel ca Iisus ce ţi-a dat acest mare dar, pe săraci ajutai şi miluiai, pe bolnavi îi tămăduia-i, pe orbi îi faceai să vadă, pe surzi să audă, pe muţi să vorbească, iar pe cei nelegiuiţi şi din fărădeşege mustrându-i şi înăţându-i cele sfinte, cântai cu toţi dimpreună lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4
Cei ce-L cinstesc şi-L slăvesc pe Dumnezeu, şi El îi cinsteşte cu milostivire. Această judecată şi milostivire a lui Dumnezeu s-a facut şi cu tine, căci tu având râvnă să mergi a te închina locurilor sfinte pentru a preamări pe Dumnezeu, iată că El a făcut ca şi mulţi să râvnească de a ajunge la casa părinţilor tai, care ajunse-se ca un loc de închinare, pentru cei ce veneau de a fi miluiţi de Dumnezeu prin tine. Urmând marea milostivire a lui Dumnezeu arătată în tine, înzestrată fiind cu darul facerii de minuni, te lăudăm cu umilinţă aşa:

Bucură-te, bucuria tuturor celor din necaz
Bucură-te, că minunile făcute de tine se vestesc şi azi
Bucură-te, a orbilor vedere
Bucură-te, a surzilor auzire
Bucură-te, a muţilor vorbire
Bucură-te, a toată boala vindecătoare
Bucură-te, a prădăciunilor descoperitoare
Bucură-te, a hoţilor mustrătoare
Bucură-te, că Dumnezeu prin facerea minunilor tale este mult slavit
Bucură-te, că slavă deşeartă şi mîndria prin smerenie curată ai primit
Bucură-te, vindicătoare de boli trupeşti şi sufleteşti
Bucură-te, că mare podoabă a Bisericii Ortodoxe eşti
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutătoare!

Condac 5
Când Domnul Iisus a zis că nu poate lumina să stea ascunsă sub obroc, ci trebuie să lumineze multora, a poruncit şi despre tine, Fericită Agafia, care a dorit să fii de folos cu învăţăturile şi minunile tale nu numai creştinilor din ţinuturile Ucrainei, ci şi tuturor creştinilor din Basarabia. De aceea a îngăduit Preasfintei Sale Maici de a ţi se arăta în vis şi a-ţi porunci să vii la Mănăstirea Cuşilăuca din Basarabia unde l-ai slavit pe Dumnul până la sfârşitul vieţii tale cântându-i: Aliluia!
Icos 5
Venind la vârsta de 12 ani în Mănăstirea Cuşelăuca, ai fost primită cu multă dragoste de stareţa Irina, te-au socotit ca pe un mare dar a lui Dumnezu în a lor mănăstire săracă. Pe care tu Sfântă Agafia ai îmbogăţit-o nu numai cu cele materiale pe care le aduceau cei ce se vindecau prin ale tale rugaciuni, dar şi obştea a crescut, dorind multe tinere asemenea ţie să devină mirese a lui Hristos, pentru care noi te laudăm aşa:

Bucură-te, că în trup de copil, traire de bătrân iscusit ai arătat
Bucură-te, că prin venirea ta in Basaraia, Dumnezeu ne-a mângâiat
Bucură-te, a mănăstirii Cuşelăuca podoabă aleasă
Bucură-te, bucuria multor îndureraţi
Bucură-te, uimirea multor învăţaţi
Bucură-te, tinereţe închinată lui Hristos
Bucură-te, nădejdea bolnavilor cea cu folos
Bucură-te, întoarcerea multor rătăciţi
Bucură-te, mângâierea celor amărîţi
Bucură-te, că n-ai ţinut bogăţiile pămînteşti
Bucură-te, că ţi-ai adunat comori cereşti
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutătoare!

Condac 6
Mulţi văzînd vieţuirea ta, au crezut în Hristos cu adevarat, râvnind mai mult spre a împlini cu multa dragoste şi smerenie sfintele lui învăţături. Întăreşte-ne şi pe noi maică de a râvni cu adevarat spre împlinirea sfintelor porunci şi de a cânta întotdeauna: Aliluia!

Icos 6
Zădarnica a fost osteneala celui rău, că nu a putut cu nimic sa te abată din drumul tău cel drept către Hristos, nici nu ai cârtit cu nimic în tot timpul celor 42 de ani de boală, noi însă văzînd a ta rabdare şi traire în credinţă te laudăm aşa:

Bucură-te, că marilor nevoitori de demult următoare te-ai arătat
Bucură-te, că şi alţi vieţuitori din alte mănăstiri de vieţuirea ta s-au minunat
Bucură-te, că prin a ta sfântă vieţuire, pe multi i-ai ruşinat
Bucură-te, a Blândului Iisus următoare
Bucură-te, a sfintelor Lui porunci împlinitoare
Bucură-te, că dupa Domnul tot timpul ai însetat
Bucură-te, că mare rasplatire de la El ai câştigat
Bucură-te, sfărâmătoare a curselor diavoleşti
Bucură-te, ajutatoare celor ce sunt în neputinţele sufleteşti
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare si grabnică ajutătoare!

Condac 7
Nu numai darul de a face multe minuni, ai avut Sfântă Fericită Agafia, dar şi darul proorociei ţi l-a dat Dumnezeu, spre a descoperi lucruri măreţe şi tainice atât maicilor din Mănăstirea Cuşilăuca, cât şi tuturor ce vor cânta: Aliluia!

Icos 7
Simţind cu duhul timpul trecereii tale la Domnul, ai dori să vorbeşti cu egumena şi surorile mănăstirii cerându-ţi iertare, îndemnându-le să ducă crucea vieţii creştine cu destoinicie, linişte şi pocăinţă, fără de a cârti şi a-I da slavă lui Dumnezeu pentru toate. De vorbele şi trairea ta s-au bucurat mult, însă au fost cuprinse de o nemândâiată tristeţe cînd ai trecut la Domnul cu faţa foarte luminoasă, după ce te-ai împărtaşit cu Sfintele Taine, lăudîndu-te aşa:

Bucură-te, că ne-ai fost bună povăţuitoare
Bucură-te, că ne-ai fost în vremurile grele o bună mângâiere
Bucură-te, că Domnul cămară cerească ţi-a pregătit
Bucură-te, că cu veselie şi faţă luminoasă în viaţa de dincolo ai păşit
Bucură-te, că ne-ai fost maica aleasă
Bucură-te, că ai devenit a lui Hristos mireasă
Bucură-te, că noi următoare ţie ne-am făcut
Bucură-te, că exemplu de tărie sfântă te-au avut
Bucură-te, că ai dovedit tuturor creştinilor puterea lui Dumnezeu
Bucură-te, că mulţi s-au tămăduit prin darul tau
Bucură-te, că ai fost liman celor îndureraţi
Bucură-te, mulţumirea celor îndureraţi
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutătoare!

Condac 8
Chiar daca maicile Mănăstirii Cuşilăuca, dar şi creştinii ce primise mult ajutor de la tine, fusese văduvite de plecarea ta la cer, le-ai lasat ca o mingiere promisiunea că nu vei părăsi niciodata Mănăstirea şi că vei da ajutor celor ce ţi se vor ruga ţie şi vor cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8
Neminciunoase au fost vorbele tale când ai spus, că nu îi vei lăsa pe cei ce-şi vor aduce aminte de tine, pentru că multi venind la mormântul tău şi rugându-ţi-se primeau ajutor, pentru care şi noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, că trecând din viaţa aceasta pe nimeni nu ai uitat
Bucură-te, ca pe cei ce şi-au adus de tine aminte îi ajutai
Bucură-te, ca pe multe monahine ce se închinau la mormîntul tău le-ai ajutat
Bucură-te, că pe mulţi în vreme de razboi şi de primejdii i-ai îmbărbătat
Bucură-te, că de-al tău sfat ce l-au primit în vedenie a ascultat
Bucură-te, că în timpul luptei, a Manastirii Cuşilăuca ai fost ocrotitoare
Bucură-te, că celor ce ţi se rugau ţie găseau o dulce alinare
Bucură-te, că păgânătatea de ruşine a rămas
Bucură-te, că a ta ocrotitoare toţi văzînd uimiţi au rămas
Bucură-te, ceea ce de asupriri ne izbăveşti
Bucură-te, ca pe ostaşii creştini îi ocroteşti
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovniceasca floare şi grabnica ajutatoare!

Condac 9
Minunîndu-ne de dumnezeiescul har, cu care ai fost inzestrată, nu numai în timpul vieţii, dar şi dupa trecerea ta din viata aceasta, de bucurie nespusă fiind cuprinşi, îi cântau Făcătorului de bine ce te-a inzestrat cu darul facerilor de minuni, cântare îngerească: Aliluia!
Icos 9
Darul tămăduirilor şi puterea minunilor tale ai arătat-o nu numai în vremurile de demult, dar şi-n zilele noastre, celor ce-ţi cer prin rugăciune ajutor, nu-i laşi nemângâiaţi, ci le alini a lor durere, îndemnându-i să-ţi cânte ţie:
Bucură-te, că pe o femeie de la operaţie la picior o ai scăpat
Bucură-te, că chiar boala cancerului de la ea ai îndepartat
Bucură-te, că punând la picior ţărînă de la mormîntul tau sa vindecat
Bucură-te, că ea minunea văzînd-o s-a minunat
Bucură-te, că pe preotul Gheorghe din regiuniea Cernauţi de boala cancerului la gât l-ai vindecat
Bucură-te, că şi la morântul tau mulţumindu-ţi s-au închinat
Bucură-te, că pe copilul paralizat şi mut nu l-ai lăsat
Bucură-te, că pentru rugaciunile şi suspinele mamei l-ai vindecat
Bucură-te, a şchiopilor umblare
Bucură-te, că ai săvârşit şi săvârşeşti minuni fără asemănare
Bucură-te, că slava pământească nu ai căutat
Bucură-te, că Dumnezeu cu slava cerească te-a înzestrat
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovniceasca floare şi grabnica ajutatoare!

Condac 10
O femeie ce avea o boală de nesuferit la mâna ei dreaptă, a căpătat tămăduire deplină, dupa ce ascultînd de sfatul duhovnicului ei, de a se închina la mormîntul tău Sfântă Fericită Agafia, unde a stat o saptamînă rugându-se ţie şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Nu ai trecut cu vederea nici rugăciunea cu lacrimi a mamei care plângea pentru fiul ei ce era pe calea pierzarii a narcomaniei, căci cu sfatul duhovnicului închinându-se la moaştele tale, luând apoi ţărână de la mormîntul tău, ulei şi apă sfinţită pe care folosindu-le cu credinţă s-a izbavit acel tânăr de acea patima grea.
Minunându-ne şi de această tămăduire te lăudăm aşa:

Bucură-te, că eşti izbăvitoare de patima narcomaniei şi a beţiei
Bucură-te, că pentru aceste cântări de laudă îţi înălţăm ţie
Bucură-te, de multe minuni făcătoare
Bucură-te, a celor ce ţi se roagă ţie ajutătoare
Bucură-te, bună ocârmuitoare, ce de potopul păcatelor ne fereşti
Bucură-te, că povăţuitoare spre împăraţia cerească tu ne eşti
Bucură-te, că lucrezi în puterea lui Dumnezeu
Bucură-te, că în ajutorul tău nădăjduiesc şi eu
Bucură-te, că prin aceasta pe mulţi ucenici ai lui Hristos i-ai făcut
Bucură-te, nădejdea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, că ne izbăveşti de orice rău
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutatoare!

Condac 11
Minunile care le săvârşea-i erau ca o mângâiere, atât pentru maicile din mănăstire, dar si pentru creştinii de pretutindenea, însă mai mare şi de neînchipuit a fost bucuria când prin bunavoinţa lui Dumnezeu s-au aflat ca o comoară nepreţuită cinstitele tale moaşte, ce au fost puse spre închinarea tuturor creştinilor, în Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Mănăstirea Cuşilăuca unde ai cântat toată viaţa ta cântarea îngerească: Aliluia!

Icos 11
Nepreţuit a fost darul şi nespusă a fost bucuria tuturor celor ce au vazut prin aflarea cinstitelor tale moaşte, o binecuvîntare de la Dumnezeu pentru pământul Moldovei, unde mulţi stăpâniţi de diferite patimimi şi boli aveau să capete ajutor şi să-ţi cânte ţie:

Bucură-te, comoară nepreţuită
Bucură-te, că prin aflarea moaştelor tale de Dumnezeu ai fost cinstită
Bucură-te, a noastră bucurie
Bucură-te, că sfinţitul tau trup stând pe pe pământ, sufletul îl ai în cereasca împărăţie
Bucură-te, sălaş de mireasmă duhovnicească
Bucură-te, dobîndire de slavă cerească
Bucură-te, că lupta cea buna ai luptat
Bucură-te, că Dumnezeu minunată ni te-a arătat
Bucură-te, că Hristos neputrezită te-a păzit
Bucură-te, că de mântuirea sufletului mai mult decât orice te-ai îngrijit
Bucură-te, că de multi creştini eşti preamarită
Bucură-te, că prin tine, Biserica Ortodoxa din Moldova ai făcut să fie împodobită
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutatoare!

Condac 12
Niciodata nu vom înceta a vesti minunile tale Fericită Agafia şi nădăjduim că prin rugaciunile tale către Dumnezeu, ţara noastra va fi ferită de toate primejdiile navalirea celor de alt neam şi bolile cele năprasnice ce vin asupra noastră din cauza păcatelor ce le săvârşim împotriva lui Dumnezeu cu nesocotinţă dobitocească. Întăreşte-ne ca şi noi să-L îmblînzim pe Cel de Sus, cântând: Aliluia!

Icos 12
Nu suntem în stare să lăudăm mulţimea minunilor pe care Dumnezeu prin tine le-a săvârşit şi încă le săvîrşeşte adevăraţilor tăi închinători, printe care suntem şi noi cei ce te lăudam:
Bucură-te, smerenie înaltă
Bucură-te, feciorie neîntinatp
Bucură-te, lauda celor cinstiţi
Bucură-te, mângâierea celor nefericiţi
Bucură-te, preablândă îndreptătoare
Bucură-te, grabnică ajutătoare
Bucură-te, nădejdea oamenilor
Bucură-te, izgonirea demonilor
Bucură-te, dărnicie neschimbată
Bucură-te, blândeţe neschimbată
Bucură-te, lumină neînserată
Bucură-te, vindecatoare binecuvîntată
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovniceasca floare şi grabnica ajutatoare!
Condac 13
O! Fericită Agafia, care din pruncie de Dumnezeu ai fost aleasă şi în toată viaţa pe El l-ai iubit, împlinind cu dragoste sfintele lui porunci şi fără cârtire primind orice încercare de la Dumnezeu şi de la oameni, ajuta-ne şi pe noi sfîntă ca cinstindu-te toşi după cuviinţă să ne faci şi pe noi plăcuţi înaintea Tatălui Ceresc prin împlinirea sfintelor porunci de a ajunge în împărăţia Cerească unde împreună cu tine şi cu toţi sfinţii să cântăm Preasfintei Treimi într-un glas, cântare îngerească: Aliluia, Aliluia, Aliluia! (acest condac se citeşte de 3 ori).

Icos 1
Îngerească viata din copilarie ai aratat, că râvna dupa cele sfinte şi dragostea curata pentru Dumnezeu de la părinţi ai moştenit ca un dar prea ales, pentru care păstrând-o până la sfârşitul vieţii tale te-ai învrednicit de cerească împăraţie. Ajuta-ne Fericită, ca părtaşi împărăţiei de sus sa ne facem si noi cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, că din pruncie de Dumnezeu ai fost aleasă
Bucură-te, că ai devenit a lui Hristos mireasă
Bucură-te, ca din părinţi creştini Ioan şi Eudochia te-ai născut
Bucură-te, că ei în credinţă creştineasca cu evlavie te-au crescut
Bucură-te, că din copilarie lui Hristos Dumnezeu i-ai slujit
Bucură-te, că de lucrurile cele rele ai fugit
Bucură-te, că poruncilor evanghelice ai fost ascultătoare
Bucură-te, că în grădina eşti ca o preafrumoasa floare
Bucură-te, a deznădăjduinţelor scapare
Bucură-te, a nepricepuţilor luminare
Bucură-te, folositoarea celor asupriţi
Bucură-te, mijlocitoarea celor greşiţi
Bucură-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovniceasca floare si grabnica ajutatoare!

Condac 1
Veniţi toţi credincioşilor creştini cu credinţă şi evlavie să lăudam pe Fericita Agafia, cea care în nevoinţe viaţa şi-a petrecut, pentru a deveni mireasa a lui Hristos. Noi cei iubitori de cele duhovnicesti, cu cântări de bucurie să o cinstim zincînd asa: Bucura-te, Fericită Agafia a Moldovei duhovnicească floare şi grabnică ajutatoare!
Rugăciunea
O! Sfântă Fericită Agafia primeştea noastră puţină şi smerită cântare de laudă ce-o aducem ţie din inima înfrîntă ca mulţumire pentru mulţimea minunilor ce le-ai săvârşit. Fii nouă sprijinitoare în lupta cu nevăzuţii vrajmaşi, întăreşte-ne in faţa ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol, pentru a le învinge asemenea ţie prin nevoinţă şi rugaciune curată. Pe cei suferinzi nu-i lăsa să se chinuie, pe cei ce sunt în diferite patimi îi ridică spre adevărata pocainţă de a-L urma cu râvnă pe Hristos. Pe păstorii Bisericii îi întăreşte de a ne povăţui cu dreaptă şi sfântă înţeleăciune pe calea smeremiei şi a împlinirii învăţăturilor evanghelice ce ne duc în Împărăţia cea de Sus, pe conducătorii ţării, oraşelor şi ai satelor şi pe toţi conducătorii ce deţin autoritate înţeleăţeşte-i să ne conducă cu dreapta socoteală şi cu duhul blîndeţii şi al dreptaţii. Pe tineri nu-i lăsa să alerge pe căile pierzarii, bătrânilordă-le cuget ca asemenea ţie şi pe patul de boală până la sfârşitul vieţii, în rugăciune şi răbdare să treacă în viaţa de dincolo. Pe cei din cinul călugăresc, fa-i să nu uite făgăduinţele ce le-au dat înaintea lui Dumnezeu şi pe care trebuie să le indeplinească cu stricteţe. Pe toţi creştinii ajută-i să-şi ducă cu destoinice crucea vieţii, fără de cârtire, având dorinţa sfântă ca să fie smeriţi lucrători ai tuturor virtuţilor.
Nu ne lăsa maică să pierim în nesimţire şi în trândavie, noi suntem slabi sufleteşte, însă tu cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, ajută-ne ca întodeauna, asemenea ţie ca atunci când erai pe pământ, să nu ne dorim nimic altceva decât să-I fim plăcuţi prin credinţă şi fapte bune Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Lasă un răspuns