Bibliografie selectivă

NOTE:

 1. Cereteu Igor, Cartea românească veche, 105, nr. 182. Volum păstrat astăzi în secţia Cărţi rare a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.
 2. Ганицкий М., Монастыри в Бессарабии, в КЕВ, 1883,16, с. 530.
 3. KEB, 1882, № 2, c. 99.
 4. KEB, 1882, № 2,c. 177.
 5. Falce – veche unitate de măsură pentru suprafeţe agricole, echivalentă cu circa 1,5 ha.
 6. Puiu V., Monastirea Coşelăuca (Coşula), în Monăstirile din Basarabia,66.
 7. Защук А., Материалы, часть II, 1862, с. 228.
 8. Мурзакевич Н., Сведения о некоторых православных монастырях, в ЗООИД, Том III. Отд. 11-111, Одесса, 1848-1850, с. 323.
 9. Puiu V., Monastirea Coşelăuca (Coşula), în Monastirile din Basarabia, 66.
 10. Защук А., Материалы, часть II, 1862, с. 228.
 11. KEB, 1870, № 2, c. 15.
 12. KEB, 1878, № 9, c. 282.
 13. KEB, 1887, № 15, c. 553.
 14. KEB, 1873, № 9, c. 440.
 15. KEB, 1878, № 12,c.467-468.
 16. Pahomovici Iosif, Episcopul Isaachie şi activitatea sa în Eparhia Chişinăului, în RSIABC, 1927, nr. 17, p. 17
 17. Arbure Zamfir, Basarabia în secolul alXIX-lea, Bucureşti, 1898, p. 334.
 18. Popovschi Nicolae, Istoria Bisericii din Basarabia, 430.
 19. Справочная книга Кищинёвской Епархии на 1907 год, Кишинёв, с. 11
 20. Puiu V., Monastirea Coşelăuca (Coşula), în Monastirile din Basarabia, 67.
 21. ANRM, 110, inv. 1, d. 624.
 22. . Mănăstirile şi schiturile eparhiei Chişinăului şi Hotinului, în ECH, 1923, p. 8.
 23. Dimitriu M., arhimandrit, Mănăstirile de călugăriţe, în EH, 1926, p. 69-70.
 24. EH, an. I, nr. 1-2,15 ianuarie – 15 februarie 1926, p. 14.
 25. Micşunescu D., Vizitând mănăstirile, 68-69.
 26. ANRM, 1135, inv. 2, d. 300, Corespondenţa privitoare la primirea personalului monahal în eparhia Arhiepiscopiei Chişinăului, anul 1941, f. 10.
 27. Православие в Молдавии, том 1, док. № 10, с. 108-109.
 28. Православие в Молдавии, том 1, док. № 22, c.154.
 29. Православие в Молдавии, том 1, док. № 28, c.166.
 30. Православие в Молдавии, том 1, док. № 54, c.262.
 31. ANRM, 3046, inv. 1,d. 29, f.43.
 32. ANRM, 3046, inv. 1,d. 34.Материалы о деятельности православных монастырей МССР, том 1,1950, Notă informativă despre mănăstirea Cușeleuca, f. 32.
 33. ANRM, 3046, inv. 1,d. 34, f. 33.
 34. ANRM, 3046, inv. 1,d. 34, f. 31.
 35. ANRM, 3046, inv. 1, d. 34, f. 31.
 36. ANRM, 3046, inv. 1, d. 34, f. 31.
 37. Православие в Молдавии, том 1, док. № 142, с. 589.
 38. Православие в Молдавии, том 2, док. № 19, с. 167-168.
 39. ANRM, 3046, inv. 1, d. 64, f. 175.
 40. Православие в Молдавии, том 2, док. № 109, с. 446.
 41. Православие в Молдавии, том 2, док. № 227, с. 652.
 42. ANRM, 3046, inv. 1, d. 93, f. 94.
 43. Ibidem, 95.
 44. Ibidem, 97.
 45. Sârbu Maria, Cuşelăuca, în Mănăstirile basarabene, Chişinău, 1995, p. 221 – 222.
 46. Православие в Молдавии, том 2, док. № 228, с. 654.
 47. Mănăstirea de maici Adormirea Maicii Domnului, Cuşelăuca,Şoldăneşti, TEU, 2011.
 48. Informaţii furnizate de stareţa mănăstirii Cuşelăuca, monahia Agnesia Izbaş.
 49. Informaţii furnizate de stareţa mănăstirii Cuşelăuca, Vera Spinei, la 17.08.2011.
 50. Ibidem.
 51. Puiu V., Monastirea Coşelăuca (Coşula), în Monastirile din Basarabia, 67.
 52. Cereteu Igor, Cartea românească veche, 136, nr. 280.
 53. Ibidem, 207, nr.575.
 54. Însemnări de pe manuscrise, III (1796-1828), 2009, p. 407.
 55. Ovcinicova-Pelin V., Catalogul mănăstirii Noul-Neamţ (sec. XIV-XIX). Chişinău, 1989, nr. 50, p. 218-219.
 56. Cereteu Igor, Cartea românească, 186, nr. 481.
 57. Mihail Paul, Mărturii, 171-172.
 58. KEB, 1890, отд. оф., № 10, с. 435.
 59. Informaţii furnizate de stareţa mănăstirii Cuşelăuca, monahia Agnesia Izbaş în septembrie 1998.