Arhiva Foto

Sărbătorirea solemnă a Sfintei Fericitei Agafia, de la Mănăstirea Cușelăuca

Joi, 22 iunie 2017, în ziua pomenirii Sfintei Fericitei Agafia de la Cușelăuca, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Sfânta Mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului din s. Cușelăuca, r. Șoldănești.

Manifestările duhovnicești au început, dis-de-dimineață, cu scoaterea raclei cu sfintele moaște în fața bisericii mănăstirești și cu oficierea Utreniei, după care a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Citește mai departe…

Să o lăudăm în cântări pe Fericita Agafia căci „celor drepți li se cuvine laudă” (Ps. 32, 1)

Sâmbătă, 24 septembrie, Sfânta Mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului din s. Cușelăuca, r. Șoldănești a găzduit un eveniment istoric pentru Biserica și Patria noastră – slujba de canonizare a Fericitei Agafia (Maranciuc).

Numeroși credincioși din toate colțurile țării dar și de peste hotarele ei au poposit la Mănăstirea Cușelăcuca, pentru a înălța rugăciuni și pentre a-i aduce slava cuvenită Fericitei Agafia.

Citește mai departe…

Sfânta Liturghie cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la trecerea la cele cerești a Fericitei Agafia de la Cușelăuca

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la una dintre cele mai emblematice așezăminte monahale din părțile noastre – Sfânta Mănăstire Cușelăuca cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” cu ocazia  împlinirii a 170 de ani de la trecerea la cele cerești a Fericitei Agafia de la Cușelăuca.

La serviciul divin oficiat de către Mitropolit și un numeros sobor preoțesc, au participat numeroși pelerini, veniți pentru a mulțumi Maicii Domnului pentru mijlocirea sa în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a cere și mai departe binecuvântarea lui Dumnezeu.

Citește mai departe…

Festival pascal, găzduit de mănăstirea Cușelăuca, r-nul Șoldănești

La 7 mai 2013 comunitatea mănăstirii Cușelăuca a găzduit Festivalul cîntecului pascal : “Cu gîndul la tine Doamne”, organizat de Comitetul Organizatoric al Consiliului Raional Șoldănești secția Cultură în conlucrare cu Protopopul de Șoldănești Preotul Vasile Rotari.  De această dată, sărbătoarea a adunat zeci de participanţi pe teritoriul mănăstirii Cuşelăuca printe care a fost  prezent și vicepreședintele raionului Șoldănești d-na Svetlana Rotundu.

Concurenţii au admirat împrejurimile, apoi şi-au etalat calităţile vocale, cântând diverse cîntece pascale, aduse din regiunea de unde provin. Adunate din negura vremilor, cântecele pascale au fost interpretate de 19 din cele peste 20 de colective artistice de maturi şi copii din    diferite localități ale raionului Șoldănești, invitate la sărbătoare.

Citește mai departe…

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din Cușelăuca

În dimineața zilei de ieri, 22 septembrie, dangătele de clopot de la Sfânta Mănăstire Cușelăuca au vestit venirea Întâistătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a fost întâmpinat de obștea monahală în frunte cu Maica Stareță Vera (Spinei) și numeroșii pelerini ai acestui istoric așezământ monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii, ÎPS Mitropolit Vladimir a oferit câteva importante distincții bisericești, după cum urmează: Maica Stareță a fost avansată în treapta de Egumenă, primind dreptul de a purta Toiag, Prot. Petru Spinei, cleric al mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului” a fost decorat cu dreptul de a purta Mitră, Egumenul Casian (Miurcu) a fost avansat în treapta de Arhimandrit, iar Prot. Mitr. Efim Moroșanu și Prot. Mitr. Grigorie Lăcustă, s-au învrednicit de dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la “Tatăl nostru”.

Citește mai departe…