În dimineața zilei de ieri, 22 septembrie, dangătele de clopot de la Sfânta Mănăstire Cușelăuca au vestit venirea Întâistătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a fost întâmpinat de obștea monahală în frunte cu Maica Stareță Vera (Spinei) și numeroșii pelerini ai acestui istoric așezământ monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii, ÎPS Mitropolit Vladimir a oferit câteva importante distincții bisericești, după cum urmează: Maica Stareță a fost avansată în treapta de Egumenă, primind dreptul de a purta Toiag, Prot. Petru Spinei, cleric al mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului” a fost decorat cu dreptul de a purta Mitră, Egumenul Casian (Miurcu) a fost avansat în treapta de Arhimandrit, iar Prot. Mitr. Efim Moroșanu și Prot. Mitr. Grigorie Lăcustă, s-au învrednicit de dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la “Tatăl nostru”.

Serviciul divin a fost marcat și  de hirotonirea diaconului Nicolae Zgardan, cleric al mănăstirii Cușelăuca, în treapta de preot. Cu această ocazie, Vlădica Vladimir a urat nou-hirotonitului preot să fie demn de această deosebită chemare și să-și trăiască viața pământească în deplină ascultare față de Evanghelie, ca el însuși să fie îndrumător pentru creștinii încredințați spre păstorire.

Părintele Nicolae a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru prețioasele îndrumări și pentru cuvintele de felicitare, asigurând Ierarhul că și mai departe va fi supus și ascultător Înalt Prea Sfinției Sale, muncind cu sârguință spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe și spre propășirea creștinilor bine-credincioși.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul Vladmir s-a adresat numeroasei adunări cu un cuvânt de învățătură și felicitare, menționând că mănăstirea cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” are un loc de cinste printre celelalte așezăminte monahale din țara noastră, fiind păstrătoare și promotoare a legii Ortodoxe veacuri la rând. Înalt Prea Sfinția Sa a venit cu aprecieri deosebite pentru actuala obște, în frunte cu Maica Vera (Spinei), apreciind grija pe care o au cei de aici pentru păstrarea bunului nume al mănăstirii Cușelăuca și pentru dragostea ce o manifestă pentru fiecare pelerin în parte, aducându-și astfel aportul la apropierea credincioșilor de Dumnezeu.

La rându-i, Maica Stareță și-a manifestat profunda recunoștință din numele ei și din numele întregii obști față de Înalt Prea Sfinția Sa, pentru cuvintele călduroase și pentru permanenta susținere de care are parte mănăstirea din partea Arhiereului, subliniind faptul că și în continuare, cu ajutorul Domnului și cu sprijinul Vlădicăi, va munci pe ogorul Mântuitorului, ducându-și cu smerenie ascultarea spre propășirea Bisericii strămoșești.

La final, mai mulți ctitori au primit distințcii și mențiuni bisericești pentru ajutorul adus Sfintei Mănăstiri.

Lasă un răspuns