Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove a oficiat, sâmbătă, slujba de sfinţire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Cuşelăuca. La serviciul divin a participat un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova, preoți și diaconi. La sărbătoare au fost prezenți sute de credincioşi.
Acum patru ani, la iniţiativa răposatei maicăi stareţă Agnesia, a fost începută renovarea mănăstirii Cuşelăuca, care a avut a suferi pe timpul regimului sovietic. Chiar după plecarea în ceruri a maicăi stareţă Agnesia, lucrările au fost continuate deja de noua maică stareţă Vera.
Cu suportul a multor oameni de bună credinţă, munca la Cuşelăuca s-a încunat cu succes. Cu acest prilej, pentru a oficia serviciul de sfinţire a lăcaşului sfânt, la faţa locului s-a deplasat şi mitropolitul Moldovei. De îndată ce a păsit pe teritoriul mănăstiri, Înalt preasfinţitul Vladimir a menţionat că mănăstirea e de nerecunoscut.
În cuvântul de învățătură, vladâca a precizat că sfinţirea bisericii reprezintă o nouă poartă a cerului deschisă pământenilor. Reconstruirea şi sfinţirea unei biserici într-o mănăstire reprezintă o dovadă a credinţei vii şi jertfelnice mărturisită de o comunitate monahală duhovnicească și harnică, îndrumată de ierarhi înțelepți și misionari.
Reconstruită cu multă jertfă şi râvnă duhovnicească, mânăstirea Cuşelăuca arată credința şi evlavia călugăriţelor acestei mănăstiri, a ctitorilor şi binefăcătorilor ei faţă de Mântuitorul Iisus Hristos şi de sfinţii Săi Apostoli.
Pentru osârdia manifestată la îngrijirea sfântului lăcaş, maica stareţă a mănăstirii Cuşelăuca a fost decorată cu gradul de iegumenă şi dreptul de a purta cârjă păstoricească, iar parohul Petru a fost decorat cu dreptul de a purta mitră. Pentru merite deosebite manifestate la reparaţia mănăstirii, dar şi pentru grija faţă de instituţiile de cult, un grup de ctitori, între care şi Alexandru Reliţchi, preşedintele raionului Şoldăneşti, s-a învrednicit de ordine şi alte înalte menţiuni bisericeşti.
Pe parcursul serviciului divin, în repetate rânduri a fost punctat că sfinţirea bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Cuşelăuca este un act de cult şi de cultură a sufletelor noastre.
Întemeiată în 1786, în 1960, Mănăstirea Cuşelăuca a fost închisă şi doar după 30 de ani, după căderea comunismului, aceasta a renăscut.

Sursa: Impuls TV

Lasă un răspuns